• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דרך העלייה לתורה

הרב אליקים לבנון

מאיפה עולים ויורדים מהבמה? עד מתי העולה צריך להישאר ליד הבמה? מה המקור ל"קריא וכתיב"? מקור-טור שוע סימן קמ"א.

מומלצים