• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הכמות המינימלית לקריאה בתורה

הרב אליקים לבנון

כמה אנשים צריך לקריאה? מה עושים אם חלק יצאו? מה נאמר על היוצאים? במה קוראים אם אין ספר תורה? למה? מקור-טור שוע סימן קמ"ג.

מומלצים