• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

כמה זמן מפסיקים באמירת תחנון בגלל חתן?

הרב אליקים לבנון

לפי מה מחשבים את תחילת הזמן- הארוחה או החופה? מה הדין בספק של שבע ברכות? ובספק של אמירת תחנון? למה אומרים בין "אשרי" ל"ובא לציון" את המזמור "למנצח... יענך ה' ביום צרה"? מקור-טור שוע סימן קל"א.

מומלצים