• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דינים נוספים בנפילת אפיים

הרב אליקים לבנון

אפשר לעמוד בנפילת אפים? איפה לא עושים נפילת אפיים? מה דין חצר בית הכנסת? שולחן ושעון נחשבים כיסוי פנים? מה עניין אמירת "ואנחנו לא נדע מה נעשה"? מתי קמים אחרי תחנון? מקור-טור שוע סימן קל"א.

מומלצים