• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

צורת ההטיה בנפילת אפיים

הרב אליקים לבנון

מה צורת הגוף בתחנון? מה עניין ההטיה? לאיזה צד מטה בנפילת אפיים? מה עושים בשחרית כשיש תפילין? מקור-טור שוע סימן קל"א.

מומלצים