• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דני לביא

חשיבות האמנות והמוזיקה, וכיצד ישי ריבו משפיע על הדתל"שים?

הרב דני לביא

האם בתרבות הפנאי יש ערך או שהיא רק אמצעי לצורך מנוחה? ומה כוונת דברי חז"ל: "תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים." וגם, האם 'משורר התשובה' עליו מדבר הרב קוק כבר קם לעם ישראל?

מומלצים