• israel

empty label

הרב דני לביא

האם היהדות מכירה בזמן פנוי, ומה היחס לצפייה בספורט?

הרב דני לביא

תיאור: האם יש מקום לתרבות פנאי ביהדות, או שזה בגדר ביטול תורה ומושב לצים?

מומלצים