• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

הכוחות החיצוניים + "רוח התורה"-הנצחיות והתורה שבע"פ

הרב צבי גולדפישר

מהם שני סוגי הכוחות בכוחות הרועה? מה ק"ש ות"ת פועלים עליהם? איך זה מתקשר לעניין שניתן לראות על הילד לאיזה כיוון הוא מתפתח? מה הדגש של הפסוק במילים "לוחות אבן"? מהי טענת החילונים בימינו? מה המענה של התורה לטענות הללו? מה הפריעה לקראים? מה הדרגות במצווות- דאורייתא, דרבנן, מנהג קדום וכו', ואיך הרמב"ם מונה ומסדר אותם? מקורות: עין איה ברכות א'. פרק: א'. פסקאות: כ'ו - כ'ז.

מומלצים