• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

המשך הטיפול הרצוי ביצר הרע ופעולת ק"ש שעל המיטה

הרב צבי גולדפישר

מהם ארבע הדרכים לטיפול ביצר הרע? למה הדיכוי אינו אידיאלי? מה פירוש המילה "ירגיז"? במה עוזר הלימוד השכלי לטיפול במידה המסוימת? בנוסף, כיצד עובדת התפילה וק"ש פועלת לניצחון היצר? ומה פועלת "הזכרת יום המיתה"? בהמשך השיעור הרב מסביר את דברי מרן הרב קוק זצ"ל על חשיבותה ומעלתה של ק"ש שעל המיטה. מקורות: עין איה ברכות א'. פרק: א'. פסקאות: כ'ד-כ'ה.

מומלצים