• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתי שליח ציבור שטעה לא חוזר?

הרב אליקים לבנון

מה עושים אם יש מת בחדר בבית הכנסת והש"ץ כהן? מה קורה אם הש"ץ שכח יעלה ויבוא? למה? מה הדין אם טעה והתפלל של חול בשבת? ושל שבת ביו"ט? מה הדין אם טעה במוסף? על איזה טעויות תמיד חוזר? הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון. מקור-טור שוע סימן קכ"ו.

מומלצים