• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חוזקו של טורח הציבור בחזרת הש"ץ

הרב אליקים לבנון

מתי חזן חוזר על התפילה למרות הטורח? מתי לא חוזר למרות שאין טורח לציבור? מקור-טור שוע סימן קכ"ו.

מומלצים