• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתי מחליפים חזן באמצע תפילה?

הרב אליקים לבנון

מתי אי אפשר לסרב לעלות חזן? מאיפה מתחיל החזן השני במקרה של החלפה? מי יכול להחליף ש"ץ שהשתתק? מה סדר עדיפויות של החזן המחליף? מתי אדם לא חוזר על תפילתו למרות שטעה? הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון. מקור-טור שוע סימן קכ"ו.

מומלצים