• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מה גורם שיפטרו שליח ציבור?

הרב אליקים לבנון

באיזה טעות של החזן העבירים אותו מהחזנות? מתי מחליפין אותו כבר באותה תפילה ולא רק בתפילה הבאה? על איזה ברכות יש מחלוקת? מקור-טור שוע סימן קכ"ו.

מומלצים