• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין קדושה בחזרת הש"ץ

הרב אליקים לבנון

מה ההבדל בין נוסח אשכנז לספרד? מה הקהל אומר מתוך קדושה? האם מותר ללמוד בזמן הקדושה? מה העיקר ומה התוספת? למה זה משנה? האם מסתכלים כלפי מעלה בקדושה או כלפי מטה? איך הרגליים צריכות להיות? מותר לדבר בין חלקי הקדושה? האם מותר לענות פעמיים לקדושה? מקור-טור שוע סימן קכ"ה.

מומלצים