• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת וישב - יהודה ויוסף - פריצה קדימה מתוך חיבור לשורשים

הרב אליעזר קשתיאל

יוסף, הלב של עמ"י, מוטרד מאיבוד המכנה המשותף ומהניתוק מיעקב אביו. כנגדו, יהודה הראש של עמ"י חושב שאפשר בלי יוסף. מה יהודה מתכוון ברצונו להעביר את יוסף מהבור לישמעאלים? מה הנקודה שבה יהודה מבין שאי אפשר בלי יוסף? איך נקודה זו שייכת ליחסנו לגאולה ולמשיח בן יוסף?

מומלצים