• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתי ברכות חזרת הש"ץ הן ברכה לבטלה?

הרב אליקים לבנון

אם אין תשעה שעונים לברכותיו של שליח הציבור - ברכותיו הן ברכות לבטלה. שאר דברים שבקדושה וקדיש - מספיק שישה עונים ועוד 4 נוכחים (אפילו שאינם עונים). בשעת בדחק אפשר להתחיל חזרת הש"ץ גם כשיש רק שישה עונים. מה הדין כשיש רק עשרה מתפללים? מקור-טור שוע סימן קכ"ד.

מומלצים