• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין אמירת "אמן" ו"ברוך הוא וברוך שמו"

הרב אליקים לבנון

צריך לעמוד בחזרת הש"ץ? מה הבעיה לשבת ליד הש"ץ? מתי עונים ומתי אסור לאמר ברוך הוא וברוך שמו? מה דין המדבר בחזרת הש"ץ? מה המעלה לענות אמן בחזרת הש"ץ? מה צריך לכוון בעניית אמן? מקור-טור שוע סימן קכ"ד.

מומלצים