• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

מתי מתחילים חזרת הש"ץ?

הרב אליקים לבנון

האם אפשר לעשות תפילה קצרה בשחרית? ומה עם ברכת כהנים? מתי עושים בימינו תפילה קצרה? למי צריך לחכות לתחילת חזרת הש"ץ? מתי לא מחכים? מקור-טור שוע סימן קכ"ד.

מומלצים