• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

למה בכלל צריך את חזרת הש"ץ ודין תפילה קצרה

הרב אליקים לבנון

למה נועדה חזרת הש"ץ? למה לשליח הציבור מותר להתפלל בקול? למה "אם בטל טעם לא בטלה תקנה"? אדם שאחר לתפילה - מתי יכול להתחיל להתפלל? מה יעשה במניין שחלק מהאנשים מתפללים הרבה זמן? מה עוד צריך כד לקצר את התפילה? מקור-טור שוע סימן קכ"ד.

מומלצים