• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתי לא צריך לסמוך גאולה לתפילה?

הרב אליקים לבנון

עניית אמן אחרי ברכת גאל ישראל נחשבת הפסק? צריך לסמוך גאולה לתפילה בשבת? מהם ה"יחידות" שמהם מורכבת התפילה? מה המבנה של תפילת 18? מקור-טור שוע סימן קי"א-קי"ב.

מומלצים