• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

חלקות הבקשות בתפילת שמונה עשרה

הרב אליקים לבנון

האם אפשר לבקש בקשות פרטיות בתפילת שמונה עשרה? מתי? איך מבקשים בשלושת הברכות האחרונות? מה עושים אם בגלל פיוטים אפשר לפספס את זמן ק"ש? מה מקור שלושת הברכות הראשונות בתפילת שמונה עשרה? למה מזכירים את האבות בברכה הראשונה? איפה מזכירים בה מלכות? מקור-טור שוע סימן קי"ב-קי"ג.

מומלצים