• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

למה צריך לסמוך גאולה לתפילה?

הרב אליקים לבנון

מה העניין לסמוך גאולה לתפילה? מה נחשב הפסק בעניין הזה? מקור-טור שוע סימן קי"א.

מומלצים