• israel

empty label

הרב דני לביא

האם יש סיכוי להשתנות?

הרב דני לביא

למה אנחנו לא מצליחים לשנות הרגלים שיש לנו? אולי אנחנו לא באמת מנסים? אולי אנחנו לא מספיק רוצים להשתנות באמת? מה הפתרונות לכך? שיעור על התשובה והדרך לשינוי אמיתי. הועבר במסגרת יום לימוד לבוגרי הישיבה, אלון מורה, תשרי תשפ"ב.

מומלצים