• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות יום כיפור - ביאור תפילת כל נדרי

הרב אליקים לבנון

מה משותף בין ההרכב של הקטורת לתפילת כל נדרי? למה להתיר היתרים מופלגים לבעלי תשובה? בנוסף, מה הדיון סביב הנוסח של כל נדרי, האם שייך להתיר נדרים לשעבר? מה התוקף ההלכתי של תפילה זו? שיעורו של רה"י הרב אליקים לבנון לתלמידי הישיבה, ערב יום הכיפורים תשפ"ב.

מומלצים