• israel

empty label

הרב אליהו שחור

אמר ר' עקיבא אשריכם ישראל

הרב אליהו שחור

שיעורו של הרב אליהו שחור על גודלו ומהותו של יום הכיפורים לאור דמותו של ר' עקיבא. הועבר במסגרת יום לימוד לבוגרי הישיבה, אלון מורה, תשרי תשפ"ב.

מומלצים