• israel

empty label

הרב שחר אימבר

עבודת עשרת ימי תשובה

הרב שחר אימבר

שיעורו של הרב שחר אימבר על התשובה והעבודה שלנו בעשרת ימי תשובה. הועבר במסגרת יום לימוד לבוגרי הישיבה, אלון מורה, תשרי תשפ"ב.

מומלצים