• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הקב"ה מלווה אותנו בכל עת

הרב אליקים לבנון

שיעורו של הרב אליקים לבנון לבוגרי הישיבה לקראת השנה החדשה, על המשימות שהקב"ה נותן לנו והליווי שלו אותנו בכל עת ובכל מקום. הועבר במסגרת יום לימוד לבוגרי הישיבה, אלון מורה, תשרי תשפ"ב.

מומלצים