• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שלמות איכותית וכמותית

הרב אליעזר קשתיאל

התיקון של כנסת ישראל חייב להיות בשני התחומים, גם בתחום הכמותי-טכני שתהיה לנו את היכולת לקיים את כל המצוות וגם בתחום האיכותי-נשמתי, שתהיה לנו שייכות פנימית, הארה ורוממות בקיום המצוות, הצפייה לישועה היא לשלמות שלהם יחד. אורות ישראל, פרק ז פסקה ו.

מומלצים