• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

קדושת ארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

כאשר הרוח בשירות הלאום אז יש טומאה. וכדי שישראל יתנתקו מכך היה עליהם להיות בגלות בלא עיסוק בלאומיות. וגם כאשר חזרה הרוח הלאומית לפעום בישראל, היא הגיעה מתוך תשוקה לארץ ישראל, לארץ הקודש וזהו סימן ללאומיות טהורה.

מומלצים