• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת אחרי מות קדושים - נטיעה וזריעה - דרכים בעבודת ה'

הרב איציק אמיתי

באיזו דרך אנחנו צריכים לעבוד את ה'? להשפיל את עצמנו ולהחשיב את עצמנו כלא יודעים שום דבר, או להעלות את עצמנו ולהחשיב את עצמנו כשליחי ה' ותלמידי חכמים?

מומלצים