• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

סגולת ישראל שמתגלה בפסח

הרב דוד אמיתי

האם גאולה תלויה בתשובה? יציאת מצרים הגיעה ללא תשובה וללא רצון של עם ישראל אלא רק מהקב"ה. ציפייה לישועה זה להאמין שהמשיח יגיע למרות שלא מגיע לנו. הקב"ה עושה ניסים גם לרשעים. אדם שמאמין באנשים - הוא זה שיכול לגאול את עמ"י.

מומלצים