• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ציצית ותפילין בתפילה

הרב צבי גולדפישר

ציצית ותפילין הם מצוות חשובות בפני עצמם. מדוע אם כן עמ"י נוהג לצרף אותם אל התפילה? מה הקשר ביניהם? שיעורו של הרב צבי גולדפישר על התפילה - סדר ומבנה התפילה, הכוונות בה ועוד.

מומלצים