• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

קורבנות חלק ג'

הרב צבי גולדפישר

סיום המהלך על אמירת הקרבנות, מעלת אמירת קרבנות, מתי נתקן לומר סדר קורבנות? מה הסיבה לאומרם כיום? מה כלול בהם? חובה או מנהג?

מומלצים