חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

קורבנות חלק ב'

הרב צבי גולדפישר

  • pdf
  • youtube
  • audio

הגמ' במגילה מביאה דו שיח בין אברהם אבינו לקב"ה "אמר לפניו רבש''ע...בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם", מהי כוונת הגמ'? האם חובה לאומרה?

מומלצים