• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ציצית ותפילין בתפילה

הרב צבי גולדפישר

בשיעור שעבר שאלנו האם יש מקור להנחת התפילין והציצית קודם התפילה. נראה שיש לדבר מקורות רבים, בעיקר בנסתר, אפילו להניח קודם ההגעה לבית הכנסת.

מומלצים