• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת דברים- מהותו של חומש דברים

הרב אליהו שחור

היחס בין ארבעת החומשים לחומש דברים הוא יחס של 'נותן' מול 'מקבל'; הפרספקטיבה שבה נאמר חומש דברים היא מנקודת מבטו של משה, "משה מפי עצמו אמרו". לכן, במיוחד בספר דברים ניתן לדקדק בכל מילה, וללמוד רבות מהסדר שבו בחר משה להציג את האירועים השונים. סדרת שיעוריו של הרב אליהו שחור בספר שפת אמת (לרבי יהודה אריה ליב אלתר, האדמו"ר מגור זצ"ל) על סדר פרשיות השבוע. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים