חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

רב שסרח- מה היחס אליו ואל תורתו?

הרב אליקים לבנון

  • doc

רב שחטא ול"ע עשה מעשים חמורים. מה היחס אליו ואל תורתו? ומה בדבר "דברי תורה אינם מקבלים טומאה..."?


רב שסרח- מה היחס אליו ואל תורתו?


 

לציבור הקדוש, בני אלון מורה

שלום וברכה,

משנכנס אדר מרבין בשמחה

בשנה זו, ראשית חדש אדר עמדה בסימן הפרסום של פורום תקנה.

כולנו פגועים מהמצב, והננו מחפשים את הדרך.

כמה יסודות שכדאי שנזכיר לעצמנו:

א. אמונת חכמים- ושני כיוונים לכך:
האחד, לדעת שגם אם תלמיד חכם קרס וסרח, אין זה פגם בתורה, ובתלמידי חכמים אחרים. הנפילה היא מקומית ואין לה השלכות על תלמידי חכמים שהננו זוכים לאורם. חלילה להתחיל לחשוד בכל אחד, שמא התורה לא "מגנא ומצלא", לא הגנה עליו והצילתו.
והשני, לראות כיצד תלמידי חכמים מתנהלים בתבונה ובאומץ. בתבונה, לנסות ולהגיע לפתרון, בשקט ובדיסקרטיות מוחלטים. ללא שמץ של הדלפה. ובאומץ, לעמוד בפני הציבור ולהוקיע מעשים שלא יעשו, גם כאשר הדבר נוגע לחבר וידיד קרוב ואהוב.

במסכת מועד קטן, יז,א, מסופר על תלמיד חכם (שחכמים מעלימים את שמו) שיצאו עליו שמועות רעות. רב יהודה גזר עליו נידוי. לפני פטירתו, אמר רב יהודה על עצמו, שהוא יגיע לשמים נקי, מפני שבעולם הזה לא החניף לאותו תלמיד חכם שסרח, ולא חשש לנדותו. אנו צריכים לשמוח שגם בדורנו יש תלמידי חכמים, שמצטרפים אליהם אנשי ציבור, שאינם מחניפים לאיש, והאמת היא נר לרגליהם

ב. אמונתנו בתורה ובקב"ה, איננה מתבססת על אדם אחד. האמונה מבוססת על הסטוריה גדולה, על כוחות גדולים הנמצאים בקרבנו בכל דור ודור. קריסת תלמיד חכם אחד, איננה סיבה לקריסת אמונתנו. נרחיב את בסיס האמונה, ונשוב לשאוף מהרוח הטובה הנושבת ממנה.

ג. "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון".
גם לוחות שנשברו, מקומם בארון שהיה במשכן. כאשר תלמיד חכם נופל, גם כשמדובר בנפילה המתמשכת לאורך שנים, עדיין יש לו חלק בתורה, ואין "לשרוף" את כל תורתו.
שני מאמרים סותרים יש:
האחד: אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יקבלו תורה ממנו. ואם לאו, אל יקבלו (מועד קטן יז,א).
השני: דברי תורה אינם מקבלים טומאה (ברכות כב,א).
במקרה זה, ניתן לומר, שמותר להמשיך וללמוד מספריו של הרב אלון. יש לשמור על כבודו, וגם את        שיעוריו המוקלטים אפשר להמשיך, לשמוע, וליהנות מהם.

ד. תפילה. הציבור שלנו, מחד, נפגע קשות מהידיעות הקשות הללו. מאידך, אשרינו שיש לנו הנהגה ציבורית בריאה, שבראשה עומדים גדולי ישראל. נתפלל שכל הפגמים יתוקנו. יאיר ה' פניו אלינו וישם לנו שלום.

חודש שמח!

 

 

מומלצים