• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת במדבר- כל פרט חשוב!

הרב אליהו שחור

התורה מקדישה פסוקים רבים למפקדים של עמ"י בחומש במדבר - חומש הפקודים; לא מדובר רק במניין טכני, אלא בעניין רוחני עמוק - השכינה לא שורה כשאחד מהפרטים חסר, שהרי "לכל יהודי יש אות בתורה". בהשראת השכינה יש חשיבות לפרט, למשפחה ולשבט.

מומלצים