• israel

empty label

הרב שחר אימבר

מבידוד לחג החירות

הרב שחר אימבר

כיצד מתוך המצב המיוחד שלנו השנה נצא ונכין את עצמנו לחג הפסח- חג החירות. שיעורו של הרב שחר אימבר במסגרת שבוע שידורים מיוחד לקראת חג הפסח.

מומלצים