• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת ויקרא- הקרבנות בפרשה וקורבן הפסח

הרב אליהו שחור

סקירה וביאור הקרבנות בפרשת ויקרא, עניינו של חג הפסח והעמקה בשאלות ארבעת הבנים באגדה.

מומלצים