• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל רוצה ממלכה בלי רשעות

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל ברצון הפנימי שלו רוצה ממלכה בלי רשעות, ולכן הוא יצא לגלות כי הוא לא יכל להיות במלוכה כמו הרומאים והיוונים. והוא יקים בימות המשיח מלוכה בלי רשעות. וזה מה שיעקב אומר לעשו שעכשיו אני לא יכול לבוא לשעיר כי עכשיו יש שם רשעות אבל בימות המשיח אני יוכל להגיע לשעיר כי לא יהיה רשעות. ומה שהיה מלכות דוד זה בשביל שיהיה לנו יסוד איך להקים מלוכה בלי רשעות.

מומלצים