חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת נשא - הגדלת התורה

הרב דוד אמיתי

  • doc


פרשת נשא - הגדלת התורה


אחרי שבועות קוראים את פרשת נשא – הפרשה הארוכה בתורה. הזוהר על נשא - הכי ארוך בתורה, המדרש רבה על נשא - הכי ארוך בתורה, בנשא יש 176 פסוקים כמו פרק קי"ט בתהילים – הארוך ביותר בתנ"ך וכמו דפי מסכת בבא בתרא – הארוכה ביותר בש"ס.
רצו להראות לנו שאחרי קבלת תורה בשבועות התורה גדלה ומתרחבת השקידה וההעמקה בה פרה ורבה.
המבחן לקבלת התורה הוא האם התורה מתרחבת אחרי שבועות, האם הרצינות וההתמסרות לתורה משתנות לטובה.
מי שלא רוצה להתקדם בלימוד התורה הרי מתקיים בו דברי המדרש המזעזע: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו" (תהילים ע"ח) מצינו שכשהיו ישראל עומדים על הר סיני בקשו לגנוב דעת עליון שנאמר כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.
שנזכה להשתנות לטובה בקבלת עול תורה בהתמסרות ושקידה, ברצינות והתמדה.
שבת שלום.

מומלצים