• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת בונה - מחיצה המתרת ובניית גג

הרב אליקים לבנון

פירוט בדיני מחיצה המתרת, המותרת לבניה בשבת כמו מחיצה בין גברים לנשים ווילון על חלון. הגדרת גג ופירוט הדינים בנוגע ל"מוסיף על הבניין" ושימוש בחפצים כגון גגון לעגלת ילדים ומטריה.

מומלצים