• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת בונה - בניית גג על ידי בניית שולחן

הרב אליקים לבנון

הרב דן האם מותר לבנות שולחן או מיטה למרות שעל ידי כך בונים גג. מה דין ילדים קטנים שבונים לעצמם "מחנה" בשבת? האם להורים מותר לפרק את זה? פירוט בדיני קטן באיסורי דרבנן, אמירה לגוי ופתיחת מקרר בשבת על ידי אחד מהם - שולחן ערוך + משנה ברורה סימן שט"ו סעיף ג' (+סימן שמג +סימן רעו סעיף ב)

מומלצים