• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת בונה - בניית אוהל בשבת

הרב אליקים לבנון

גדרי הבניה באוהל בשבת ואת דרך השימוש ב"מחיצה המתרת" ומתי היא מועילה ומותר להשתמש בה - שולחן ערוך סימן שט"ו

מומלצים