• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הכנת קפה בכלי שכשרותו אינה ידועה

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה דין קפה שהוכן בכלים של חייל חילוני?

תשובה

לכתחילה כמובן שעדיף להשתמש בכלים של חייל שומר תורה ומצוות ולא להיכנס לשום ספיקות, אולם, גם קפה שהוכן בכלים של חייל חילוני מותר לשתותו לכתחילה בכוס שאינה זכוכית.
הסבר: הפינג'ן עצמו, משמש רק להרתחת מים ולכן אין לחשוש. ואף אם אינו טבול, המים מותרים בשימוש. לכן, רצוי שהחבר ימזוג מתוך הפינג'ן לכוס חד פעמית / פלסטיק / חרס שהם פטורים מטבילה.
ואפילו אם מזגו לכוס זכוכית שחייבת בטבילה, אפשר למזוג ממנה לכוס אחרת, ולשתות.
הכלל: אסור להשתמש בכלים לא טבולים, אבל המאכל לא נאסר באכילה.

מומלצים