• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שימוש בכלים של חייל חילוני

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה דין שימוש בטוסטר של חייל שאינו דתי?
האם ניתן לסמוך עליו כשהוא אומר שהוא עשה בטוסטר רק שימושים כשרים?

תשובה

מעיקר הדין, כל אדם בישראל הוא בחזקת כשרות, ואם הוא אומר על מאכל שהוא כשר - סומכים עליו. קל וחומר כשהוא אומר על כלי או מכשיר חימום שהוא כשר.
כך כותב הרמב"ם בפרק ח' מהלכות מאכלות אסורים.
אולם, בדור שלנו המושגים של כשר או לא כשר אינם ברורים. לכן, אע"פ שאנו יכולים לסמוך על בעל הטוסטר מבחינת אמירתו דברי אמת, אי אפשר לסמוך על דבריו מפני שהוא איננו מגדיר כשר כפי שמגדירה התורה.
דווקא סיר רגיל שהחייל יאמר עליו שהוא בישל בו כשר, קל לנו להתיר מפני שאפילו בישל לא כשר, סתם כלי אינו בן יומו ונותן טעם לפגם. אבל בטוסטר נשארת גם ממשות, ובזה לא אומרים שאין נותן טעם לפגם.
לכן, ע"פ האמור לעיל, למרות חזקת כשרות ישראל, אין להשתמש בטוסטר.
הנהגה זו נכונה גם לגבי דברי מאכל, מאפה או תבשיל ביתיים, שחייל שאינו שומר תורה ומצוות מגיש לחיילים אחרים ומעיד עליהם שבביתו שומרים כשרות. לצערנו אי אפשר לסמוך על כך, ויש להסביר לו בעדינות שאנו שומרים על רמת כשרות מיוחדת.

מומלצים