• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

תפילה בעמדת שמירה- א

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה דין תפילה בעמדה כאשר חייל עלול להפסיד את זמן התפילה אם לא יתפלל בה?

תשובה

האפשרות להתפלל בעמדה תלויה בשני גורמים:
א. צרכי הביטחון. יש עמדות בהם חייל צריך להיות דרוך ומרוכז בכל שנייה, כי הרעה יכולה להיפתח מכל מקום ובכל רגע. במקרה כזה, אין להתפלל בעמדה.
ב. אפשרות ריכוז וכוונה. אם זו עמדה נוחה יותר ממה שהובא בסעיף א', והיא ללא דריכות מבצעית, אנו מגיעים לגורם השני שהוא האפשרות להתרכז ולכוון.
בשו"ע בסימן צ' סע' א' נאמר, שאסור להתפלל ע"ג כיסא, מפני שמתיירא שמא ייפול, ואינו יכול לכוון.
כך הדין גם בעמדה, שאם מתיירא - לא יתפלל.

ולכן למעשה:
עמדה שאין בה דריכות ואינו ירא ויכול לכוון, יתפלל. אם חסר תנאי אחד [או שניהם] לא יתפלל.

מומלצים