חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

תפילה בעמדת שמירה- ב

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
חייל שהיה בשמירה / פעילות ובעקבות כך הפסיד את אחת מהתפילות בזמנה. האם חייב להשלים ולהתפלל בתפילה שאחריה פעמיים?

תשובה

אם לא התפלל מפני שלא התקיימו התנאים משאלה קודמת[1] ועבר זמן תפילה, פטור מלהשלים תפילתו, מאחר שבזמן התפילה היה עוסק במצווה (עיין סימן צ"ג סע' ד' ובמשנ"ב ס"ק ח').
יש לציין, שבערב ישנה מצוות עשה לקרוא ק"ש. ולכן, חייל שנמצא בעמדה / פעילות יקפיד לקרוא ק"ש, ולפחות פרשה ראשונה. רצוי גם פרשת שנייה - והיה אם שמוע (סימן ע' סע' ד' ובמשנ"ב ס"ק י"ח).
אם היה עסוק בשמירה שאינה מבצעית כמו למשל מאזין על ציוד, או שהיה בתורנות מסוימת, נחשב החייל כשוגג או אנוס, ולכן חייב להשלים את תפילתו בתפילה הבאה, ויתפלל פעמיים.

 

[1] תפילה בעמדת שמירה - א

מומלצים