חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

תפילה עם מכנסיים קצרים

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
א. מה הדין לגבי תפילה עם בגדי מד"ס - חולצה ומכנסיים קצרים?
ב. האם יש חילוק בין הש"ץ לציבור?

תשובה

א. מצד "הכון לקראת אלוקיך" ראוי ללבוש מכנסיים ארוכים, אבל הואיל ויש מקומות בהם רגילים ללכת במכנסיים קצרים, ויש אפילו ישיבות שבהם כך הולכים הבחורים בימי הקיץ, אפשר מצד הדין להתפלל באופן הזה.
ב. בסימן נ"ג סע' י"ג נאמר שפוחח, מי שכתפותיו וזרועותיו מגולות (משנ"ב ס"ק ל"ט), לא יעבור לפני התיבה.
משמע שמותר להתפלל באופן הזה, אבל לא להיות שליח ציבור. מכאן שיש קפידא בש"ץ יותר מהמתפללים.
אמנם, המשנ"ב בס"ק י"ג כותב שראוי הש"ץ ללכת עם בגד ארוך "שלא יראו רגליו", אך זה לכתחילה, ומצד הדין מותר שיהא ש"ץ לבוש במכנסיים קצרים. כפי שהזכרנו - רק מי שלבוש בגופיה לא יעבור לפני התיבה.
נמצא, שלכתחילה ודאי ראוי לש"ץ ללכת במכנסיים ארוכים. אבל אם אין, רשאי לעבור כך לפני התיבה.

מומלצים